Milieu

Milieu- en ecologieaspecten spelen met name in onze industrie een vooraanstaande rol. Omdat wij ons hout zelf importeren, zien we er direct op toe, dat alle Meranti hout afkomstig is uit bossen die na het kappen worden herbebost.

Timmerfabriek Halfweg
Mollerusweg 60
2031 BZ Haarlem
tel. 020 - 4970808
fax. 020 - 4970809
email : info@timmerfabriekhalfweg.nl
website : www.timmerfabriekhalfweg.nl